SCOALA GIMNAZIALA ``SZIKSZAI LAJOS`` SAMSUD
SĂLAJ , ŞAMŞUD, Str. , Nr. 124 `{`Locaţie Principală`}`
Tel. 0260653204

METODOLOGIE-CADRU din 12 noiembrie 2019 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021